odporny


odporny
odporny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, odpornyni, odpornyniejszy {{/stl_8}}{{stl_7}}'nieulegający, niepoddający się wpływowi, działaniu czegoś (często szkodliwemu, uciążliwemu); zdolny do oparcia się czemuś, działaniu czegoś, kogoś; niewrażliwy na coś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ktoś odporny na przeziębienia, na pokusy, namowy, prośby, czyjeś wdzięki. Rośliny odporne na zimno, suszę. Metal odporny na działanie kwasu, na ścieranie. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • odporny — odpornyni, odpornyniejszy «nie poddający się działaniu czegoś, niewrażliwy na wpływy fizyczne lub moralne; wytrzymały» Odporny na złe wpływy. Był odporny na zimno. Nie był odporny na przykrości życiowe. Stał się odporny na ból, na trudy. Organizm …   Słownik języka polskiego

  • chemoodporny — «odporny na działanie czynników chemicznych» Instalacja chemoodporna. Chemoodporne wykładziny podłogowe. ∆ techn. Farby chemoodporne «farby tworzące powłoki odporne na działanie pewnych związków chemicznych; stosowane do ochrony konstrukcji… …   Słownik języka polskiego

  • kuloodporny — «odporny na przebicie przez pocisk krótkiej broni palnej, sporządzony z takiego materiału» Kamizelka kuloodporna. Szyba kuloodporna …   Słownik języka polskiego

  • mrozoodporny — «odporny na mróz, na działanie niskich temperatur» Mrozoodporna tkanina stylonowa. Mrozoodporne tworzywa, skóry syntetyczne. Mrozoodporne winorośle. Mrozoodporne gatunki truskawek …   Słownik języka polskiego

  • ognioodporny — «odporny na działanie wysokich temperatur, ognia, nie ulegający spalaniu w ogniu; ogniotrwały» Płyta, tkanina ognioodporna …   Słownik języka polskiego

  • przeciwogniowy — «odporny na działanie ognia, ogniotrwały; zapobiegający rozszerzaniu się ognia, przeznaczony do tłumienia ognia» Nasycanie drewna środkami przeciwogniowymi …   Słownik języka polskiego

  • wodoodporny — «odporny na działanie wody, na przesiąkanie» Tkaniny wodoodporne. Przędza wodoodporna. Klej wodoodporny …   Słownik języka polskiego

  • żaroodporny — «odporny na utlenianie, korozję i zmianę kształtu w wysokich temperaturach» Szkło żaroodporne …   Słownik języka polskiego

  • hartowny — hartownyni, hartownyniejszy 1. «odznaczający się dużą twardością na skutek poddania hartowaniu, hartowany» Hartowna stal, zbroja. 2. przestarz. «odporny, uodporniony fizycznie na warunki zewnętrzne, w szczególności atmosferyczne; zahartowany»… …   Słownik języka polskiego

  • ołówek — m III, D. ołówekwka, N. ołówekwkiem; lm M. ołówekwki 1. «przyrząd do pisania, rysowania lub kreślenia, składający się z pręcika (zwykle grafitowego) osadzonego w oprawce drewnianej, metalowej lub plastykowej» Czarny, kolorowy ołówek. Ołówek… …   Słownik języka polskiego